Verzonden aan alle vaste gasten van Campingpark de Bongerd..!!

Er verandert veel in onze maatschappij. Alles moet sneller, duurzamer en zo efficiënt mogelijk. De postbode komt niet meer 5 dagen in de week langs en als hij komt is het aantal brieven aanzienlijk minder dan vroeger. 

Zo is ook de geprinte najaarsmailing voor de vaste gasten van Campingpark de Bongerd dit jaar digitaal. Alleen de zes vaste gasten zonder e-mailadres ontvangen een geprinte najaarsmailing. 

Als bijlage bij de e-mail van de najaarsmailing heeft u ook de digitale factuur voor de verblijfskosten voor het seizoen 2018 ontvangen. Wij hopen u volgend jaar een ‘mijnBongerd’ aan te bieden, waarmee u via iDeal de betaling van uw verblijfskosten kunt voldoen. 

In deze najaarsmailing vindt u de volgende onderwerpen:

1. Waterpark en openluchtzwembad;

2. Aangepaste verblijfsvoorschriften: geen kunstgras;

3. De leeftijdskeuze, wat is onze doelgroep?;

4. Omzetbelasting laagtarief van 6% naar 9%;

5. De aanpassingen voor 2018;

6. De toekomst van de stacaravan;

7. De verblijfskosten & factuur;

8. De Winterborrel.

Waterpark en openlucht zwembad
Afgelopen zomer heeft u helaas te kort gebruik kunnen maken van het Waterpark en het Openluchtzwembad. Hemelvaart, Pinkster en een aantal mooie dagen in de zomer, die op één hand te tellen waren, zijn alleen zomers geweest. Voor ons één van de belangrijkste redenen om deze winter een jaar over te slaan waarin wij investeren in het Waterpark. Daarnaast zijn er nog een aantal redenen waarom wij deze winter niet bouwen aan het nieuwe Waterpark: 

a) Wij zijn er niet zeker van dat het ontwerp van de volgende fase aansluit bij de juiste doelgroep van het Campingpark. In de afgelopen maanden zijn wij gaan twijfelen aan het ontwerp. Een nieuw ontwerp of de aanpassingen die wij wenselijk achten zijn nog niet geboren;
b) De vorige fase, het succesvolle Spetter & Spatbad, heeft meer gekost dan het vooraf geplande budget; 
c) De nieuwe vloer in de Holle Bolle Plons was vorig seizoen niet voorzien, maar is wel uitgevoerd. 

Aangepaste verblijfsvoorschriften: geen kunstgras
Op sommige locaties zagen wij tot onze verrassing zomaar kunstgras gerealiseerd worden. Deze ontwikkeling willen wij voorkomen, maar met de huidige verblijfsvoorschriften in de hand was tegenhouden onmogelijk. Daarom zijn de verblijfsvoorschriften aangepast en sluiten de toepassing van kunstgras zeer expliciet uit. Hierdoor is het kenmerk van de van toepassing zijnde verblijfsvoorschriften aangepast naar: PGMV01.01.2018. De aangepaste verblijfsvoorschriften staan vanaf heden gepubliceerd op onze website en zijn voor alle vaste gasten vanaf 1 januari 2018 van toepassingen. Voor de gasten die al kunstgras op hun locatie hebben toegepast is er een overgangsmaatregel. Inhoudende akkoord dat u het nu heeft, maar bij de verkoop of opzegging wordt het kunstgras door u verwijderd. 

De leeftijdskeuze, wat is onze doelgroep?
De Bongerd is een Campingpark voor gezinnen met jonge kinderen tot 11 jaar. Dit ervaart u duidelijk in het aanbod van onze faciliteiten, het speelplezier en het animatieprogramma. Ondanks dat dit voor alle gasten op ons park duidelijk is, krijgen wij toch vaak de vraag waarom wij niets voor de oudere kinderen, oftewel tieners, organiseren. Dit antwoord is vrij simpel, wij zijn geen park voor tieners. Wij begrijpen natuurlijk dat door de samenstelling van het gezin de tieners zo nu en dan wel tot onze gasten behoren. Zij zijn uiteraard van harte welkom, echter zijn wij afgelopen seizoen tè veel op een negatieve manier bezig geweest met een aantal tieners op het park. Doordat deze groep vermaak en toezicht mist, gebeurt er regelmatig iets wat niet fijn is. Dit is nadelig voor de sfeer waar de jongere kinderen, die juist zo bij ons park passen, behoefte aan hebben. U kent het gezegde: ‘Schoenmaker blijf bij je leest’. Daarmee willen wij zeggen: De Bongerd blijft zich richten op de doelgroep die bij het campingpark hoort en past. Wij gaan dit niet veranderen en daarmee komt er geen aanbod voor de tieners. Wij sturen niemand weg, maar wij willen u bewust maken van het feit dat wij geen geschikt park zijn voor gezinnen met oudere kinderen. Daarnaast zien wij het niet als onze taak om de tieners te vermaken. Er is in de regio voldoende gepast vermaak voor tieners. 

Omzetbelasting laagtarief
Het is u niet ontgaan dat Kabinet-Rutte III door de koning is beëdigd. Op 26 oktober stond het nieuwe kabinet dan eindelijk op het bordes bij de koning. In de regeringsverklaring zijn allerlei plannen opgenomen om Nederland nog mooier, veiliger en duurzamer te maken. Dit door onder andere een nieuw belastingplan waarin het lage BTW tarief van 6% naar 9% zal gaan. Deze verhoging heeft voor ons directe gevolgen. In de verblijfskosten zit namelijk 6% BTW opgenomen. Onduidelijk is het wanneer deze maatregel zal ingaan en hoeveel het lage BTW tarief uiteindelijk zal stijgen. Waarschijnlijk zullen wij deze stijging in de tarieven van 2019 dienen aan te passen. Schrik hier niet van, u wordt op één of ander manier door de regering gecompenseerd voor deze verhoging. 

De aanpassingen voor 2018:
• Het draadloze netwerk voor de toercaravans wordt op een groot gedeelte van het park aangepast voor een beter en sneller ontvangst van internet;
• Op de Conferencelaan worden drie nieuwe Boomgaard Lodges voor de verhuur geplaatst; 
• Het schelpenpad voor de locaties 383 t/m 386 wordt opnieuw aangelegd; 
• Het podium van het Buitentheater krijgt een nieuwe look;
• De Parkreceptie wordt gerestyled; 
• De fontein komt weer terug in de visvijver naast het Evenementenveld; 
• Verschillende terrassen worden voorzien van nieuwe terrasmeubels;
• De Espartolaan wordt opnieuw bestraat met een betere waterafvoer;
• En een hele lijst van kleine aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden. 

De toekomst van de stacaravan!
Jaarlijks wisselen er een aantal stacaravans van eigenaar. Wij verlenen daarbij onze goedkeuring aan de verkoop, echter een aantal stacaravans kan helaas niet meer op onze goedkeuring rekenen.  Dit omdat de betreffende stacaravan oud is geworden en/of er simpel gezegd niet meer uitziet. De leeftijd van de stacaravan kunt u niet beïnvloeden, maar het onderhoud aan uw stacaravan en locatie ligt zeker in uw handen. Door ons is geen lijst gemaakt van stacaravans die wel of niet op onze goedkeuring kunnen rekenen. Wij bepalen dit pas als u aangeeft dat u de stacaravan wil verkopen. Tot die tijd is ons advies: vooral doorgaan met genieten en op z’n tijd onderhoud plegen. 

De verblijfskosten & factuur
Bij de e-mail waarmee u deze najaarsmailing heeft ontvangen zit ook de factuur van de verblijfskosten voor 2018. In de basis zijn de kosten van de Bongerd alleen geïndexeerd. Naast dit basistarief zijn de externe kosten doorberekend en daarin viel eigenlijk alles mee, zelfs de toeristenbelasting voor de toercaravanlocaties. Dit door een nieuwe opzet van het forfaitaire tarief van de gemeente Schagen. 

Alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken zijn de tarieven van 2018 als volgt: 
• Stacaravanlocatie   € 2.806,- 
• Toercaravanlocatie € 2.425,- 

Tot slot!
Veel plezier tijdens de komende feestdagen. Graag begroeten wij u op de Winterborrel op zondag 14 januari 2018. Noteer deze datum alvast in uw agenda, de uitnodiging volgt later.