Disclaimer van de Bongerd

De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. Capfun de Bongerd zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Capfun de Bongerd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.bongerd.nl, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Capfun de Bongerd geen enkele aanprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Alle gegevens die u stuurt naar www.bongerd.nl en het domein bongerd.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Capfun de Bongerd behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.